ümumi

ümumi
sif. <ər.>
1. Ümuma, hamıya aid olan; hər şeyi, hamını əhatə edən, qavrayan. Ümumi seçki hüququ. Ümumi tərk-silah. // Hamıya, hər şeyə şamil olan, xas olan. Ümumi nöqsanlar. Ümumi qaydalar. Ümumi vəziyyət.
2. Hamıya və ya bir neçəsinə məxsus, birgə istifadə olunan; müştərək. Ümumi əmlak. Ümumi koridor. – Üç gün sonra qayınanaya ayrıca bir otaq təxsis olundu, ümumi yoldan belə məhrum edildi. Ç.. Ümumi yataqxana – adətən bir müəssisədə işləyən və ya bir məktəbdə oxuyan adamların bir yerdə yaşaması üçün ev. Ümumi yataqxanada işıqlar sönmüşdü. H. Seyidbəyli.
3. Başqası ilə eyni, uyğun olan, bənzər, başqası (başqaları) ilə eyni zamanda olan. Ümumi mənafe. Onların arasında ümumi cəhətlər çoxdur.
4. Birgə, birlikdə götürülmüş; bütün, tamam, ümumən, cəm. İşçilərin ümumi sayı. Ümumi nəticə.
5. Bir şeyin əsaslarına aid olan. Elmin ümumi məsələləri. Ümumi anatomiya.
6. Təfərrüatına, təfsilatına varmadan, əsasən başlıca xüsusiyyətləri qavrayan. Ümumi təəssürat. Vəziyyəti ümumi şəkildə təsvir etmək. Ekspedisiyanın ümumi planı.
◊ Ümumi dil tapmaq – qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq, bir-biri ilə razılaşmaq, razılığa gəlmək. <Ömər Lütfi:> Onlar ilə ümumi bir dil tapmaq mümkündür. H. N.. Ümumi iclas (yığıncaq) – hər hansı kollektivə, təşkilata, idarəyə mənsub adamların hamısının iştirak etdiyi iclas (yığıncaq). Məktəbin ümumi iclası. Ümumi təhsil – xüsusi ixtisas vermədən, hərtərəfli hazırlıq verən təhsil.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • umumi — sf., Ar. ˁumūmī Genel Birleşik Sözler umumi af umumi coğrafya umumi efkâr umumi heyet umumi kâtip umumi kongre umumi vekâletname …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • umumi efkâr — is., esk. Kamuoyu Meclisin çoğunluğu bu devrede ittihatçı idi ve harbe girdikleri için umumi efkâr onların aleyhindeydi. H. E. Adıvar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • umumi af — is., ffı, esk. Genel af …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • umûmî — (A.) [ ﯽﻡﻮﻤﻋ ] genel. ♦ umûmîleşmek genelleşmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • ümumi — ə. ümumə aid, hamıya aid; hər şeyə aid …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • UMUMÎ — Herkesle alâkalı, herkese dâir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TARİH-İ UMUMÎ — Umumî tarih …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İTTİHAD-I UMUMÎ — Umumi ittihad. Bütün insanların birleşmesi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • umumi coğrafya — is., esk. Genel coğrafya …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • umumi heyet — is., esk. Yönetim kurulu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”